Sesje odczytu Kronik Akaszy – Szkolenie z odczytu Kronik

Odczyt Kronik Akaszy

Czym są Kroniki Akaszy?

Kroniki Akaszy to trwały zapis wszystkiego, co kiedykolwiek zaistniało, aktualnie trwa lub potencjalnie może się wydarzyć w rzeczywistości.  To utrwalony zbiór informacji na temat każdego działania, każdej myśli, emocji i doświadczenia. Akaszę można rozumieć jako niezwykle subtelną substancję, w której swój ślad pozostawia każda wibracja. Kroniki Akaszy są trwałym zbiorem tych śladów i informacji.

Akasza (sanskryt Akaśa, ang. Akasha) to pojęcie określające eter, substancję ponadmaterialną, esencję wszechświata, która buduje, otacza i scala całość stworzenia. Akasza jest też nazywana piątym żywiołem, który przenika cztery żywioły tworzące plan ziemski. Czym jest Akasza możesz też przeczytać tu: Wikipedia

Kroniki można wyobrazić sobie jako wielką, nieograniczoną przestrzenią bibliotekę wypełnioną niezliczonymi księgami.

Kto ma dostęp do informacji?

Dostęp do zapisów Kronik może mieć każdy, jednakże czystość intencji, otwarcie na przekaz, akceptacja i pokora ułatwiają odbiór i zapewniają spójność informacji. Przeczucia czy głos intuicji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są często informacją pochodzącą z Kronik.

Jak wygląda sesja odczytu Kronik Akaszy?

Sesja odczytu Kronik jest trójstronną rozmową pomiędzy Przewodnikami, Tobą i mną, w trakcie której Ty zadajesz pytania, Mistrzowie i Przewodnicy Duchowi udzielają odpowiedzi, a ja słyszę, widzę lub czuję te odpowiedzi i przekazuję je Tobie, jednocześnie pomagając w ich interpretacji i zrozumieniu. Bez Twojej zgody na odczyt otwarcie Twoich Kronik nie jest możliwe. Jedna sesja odczytu Kronik Akaszy przy moim udziale trwa do 60 minut.

Jakie korzyści płyną z rozmowy z Mistrzami?

Sesja odczytu Twoich Kronik może mieć prawdziwie dobroczynne działanie terapeutyczne. Kontakt z Mistrzami może sprawić, że spojrzysz na procesy zachodzące w Twoim życiu z innej perspektywy niż Twoja. Będziesz miał szansę zrozumieć, dlaczego pewne wydarzenia mają miejsce i jak radzić sobie z nimi w najlepszy możliwy sposób. Możesz dowiedzieć się, jak wydarzenia poprzednich wcieleń wpływają na Twoje obecne życie, ewentualnie jaką rolę odgrywa w Twoim życiu Twoja linia rodowa.  Efektem rozmów z Przewodnikami może być zrozumienie, jakie jest źródło Twoich przekonań i wzorców myślowych, oraz jak wpływają one na Twoje życie. W trakcie sesji odczytu Kronik mogą ujawnić się więzy energetyczne, które mają niekorzystny na Ciebie wpływ. Za Twoją zgodą więzy te mogą zostać odcięte w trakcie sesji.

Wszelka wiedza pochodząca z Kronik jest nam przekazywana przez Mistrzów, Opiekunów i Umiłowane istoty. Każde spotkanie z Mistrzami  i Nauczycielami w trakcie sesji jest spotkaniem z Bezwarunkową Miłością. Uczestnik takiej sesji otrzymuje wsparcie, pomoc i zrozumienie. Spotkanie w Kronikach wiąże się często z silnymi emocjami (wzruszenie, płacz, radość, śmiech, odczucie spokoju), ale zawsze w ostatecznym rozrachunku jest to doświadczenie oczyszczające i uwalniające. Każda Twoja okazana emocja, każda reakcja spotka się tu ze zrozumieniem.

Jeśli jesteś gotowy na to, aby stanąć twarzą w twarz z sobą samym, doświadczenie kontaktu z Twoimi Przewodnikami może skierować Cię ku zrozumieniu, przebaczeniu i wdzięczności, może napełnić Twoje życie miłością, odkrytą przez Ciebie we własnym sercu.

Jak przygotować się do sesji odczytu Kronik Akaszy?

Wybierz temat przewodni rozmowy. Zastanów się, o co chciałbyś zapytać. Możesz zadawać pytania dotyczące każdej dziedziny Twojego przeszłego, teraźniejszego i przyszłego życia. Koncentruj się na pytaniach zaczynających się od „jak? dlaczego? co?”, unikaj pytań zaczynających się od „czy? kiedy?” Przygotuj na spotkanie kartkę i długopis. W trakcie sesji opowiedz krótko o swoim problemie lub sprawie, o której chcesz porozmawiać. Następnie zadaj pytanie, na które chciałbyś dostać odpowiedź. Pytaj o siebie i o sprawy, które dotyczą Ciebie, o Twoje związki z innymi osobami, wydarzeniami, miejscami. Pamiętaj, rozmawiamy o Tobie, nie o innych osobach.

Zadbaj o to, aby kilkanaście minut przed sesją wyciszyć się i zrelaksować. Posłuchaj muzyki relaksacyjnej, usiądź w samotności, skoncentruj się na swoim oddechu i sercu.

Bądź spokojny i przybądź na spotkanie z Mistrzami z zaufaniem i zaciekawieniem. Bądź otwarty na to, co usłyszysz. Wszystko, czego się dowiesz, służy Tobie i Twojemu rozwojowi, nic jest oceną Twojej osoby.

Jaki jest koszt odczytu i szkolenia?

  • Odczyt Twoich Kronik Akaszy w trakcie rozmowy na żywo. Koszt godzinnej sesji: 350 PLN. Sesja dwugodzinna: 600 PLN. Odczyty prowadzę przez telefon, Skype lub WhatsApp. 
  • Odczyt Twoich Kronik Akaszy w formie pisemnej. Jest to spisany specjalnie dla Ciebie przekaz z Twoich Kronik, który otrzymasz mailem. Takiego odczytu dokonuję bez Twojej obecności. Koszt: 150 PLN za każde pytanie. 
  • Indywidualne szkolenie on-line z odczytu Kronik Akaszy: Koszt jednej lekcji (90 minut): 600 PLN. Szkolenie obejmuje minimum 5 lekcji. Poza spotkaniami on-line ze mną konieczne jest samodzielne wykonywanie ćwiczeń omawianych w czasie szkolenia. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Na życzenie uczestnika, po zakończonym cyklu, wystawiam świadectwo ukończenia szkolenia.
  • Pogłębiona diagnoza Twojego biopola. Diagnoza obejmuje określenie poziomu wibracji biopola wg skali Bovis’a, określenie wielkości biopola i poziomu pracy siedmiu czakr głównych oraz określenie ewentualnych podłączeń energetycznych. Koszt: 100 PLN.

Podaruj sesję w prezencie. Możesz zamówić spersonalizowany Voucher Podarunkowy. W sprawie szczegółów, zapraszam do kontaktu.

Dane do przelewu:
CENTRUM ROZWOJU PRZESTRZENI SERCA MONIKA MILER
21102047950000930204563823
Tytułem: Sesja

Jeśli masz pytania odnośnie sesji odczytu Kronik napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej:

e-mail: kontakt@twojekronikiakaszy.pl