Sesje odczytu Kronik Akaszy

Odczyt Kronik Akaszy

Czym są Kroniki Akaszy?

Akasza (sanskryt Akaśa, ang. Akasha) to pojęcie określające eter, substancję ponadmaterialną, esencję wszechświata, która buduje, otacza i scala całość stworzenia. Akasza jest też nazywana piątym żywiołem, który przenika cztery żywioły tworzące plan ziemski. Czym jest Akasza możesz też przeczytać tu: Akasza-Wikipedia

Kroniki można wyobrazić sobie jako wielką, nieograniczoną przestrzenią bibliotekę wypełnioną niezliczonymi księgami.

Kroniki Akaszy to trwały zapis wszystkiego, co kiedykolwiek zaistniało, aktualnie trwa lub potencjalnie może się wydarzyć w rzeczywistości.  To utrwalony zbiór informacji na temat każdego działania, każdej myśli, emocji i doświadczenia. Akaszę można rozumieć jako niezwykle subtelną substancję, w której swój ślad pozostawia każda wibracja. Kroniki Akaszy są trwałym zbiorem tych śladów i informacji.

Kto ma dostęp do informacji?

Dostęp do zapisów Kronik może mieć każdy, jednakże czystość intencji, otwarcie na przekaz, akceptacja i pokora ułatwiają odbiór i zapewniają spójność informacji. Przeczucia czy głos intuicji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są często informacją pochodzącą z Kronik.

Jak wygląda sesja odczytu Kronik?

Sesja odczytu Kronik jest trójstronną rozmową pomiędzy Przewodnikami, Tobą i mną, w trakcie której Ty zadajesz pytania, Mistrzowie i Przewodnicy Duchowi udzielają odpowiedzi, a ja słyszę, widzę lub czuję te odpowiedzi i przekazuję je Tobie, jednocześnie pomagając w ich interpretacji i zrozumieniu. Bez Twojej zgody na odczyt otwarcie Twoich Kronik nie jest możliwe. Jedna sesja odczytu Kronik Akaszy przy moim udziale trwa do 60 minut.

Jakie korzyści płyną z rozmowy z Mistrzami?

Sesja odczytu Twoich Kronik może mieć prawdziwie dobroczynne działanie terapeutyczne. Kontakt z Mistrzami może sprawić, że spojrzysz na procesy zachodzące w Twoim życiu z innej perspektywy niż Twoja. Będziesz miał szansę zrozumieć, dlaczego pewne wydarzenia mają miejsce i jak radzić sobie z nimi w najlepszy możliwy sposób. Możesz dowiedzieć się, jak wydarzenia poprzednich wcieleń wpływają na Twoje obecne życie, ewentualnie jaką rolę odgrywa w Twoim życiu Twoja linia rodowa.  Efektem rozmów z Przewodnikami może być zrozumienie, jakie jest źródło Twoich przekonań i wzorców myślowych, oraz jak wpływają one na Twoje życie. W trakcie sesji odczytu Kronik mogą ujawnić się więzy energetyczne, które mają niekorzystny na Ciebie wpływ. Za Twoją zgodą i przy pomocy Przewodników więzy te mogą zostać odcięte.

Wszelka wiedza pochodząca z Kronik jest nam przekazywana przez Mistrzów, Opiekunów i Umiłowane istoty. Każde spotkanie z Mistrzami  i Nauczycielami w trakcie sesji jest spotkaniem z Bezwarunkową Miłością. Uczestnik takiej sesji otrzymuje wsparcie, pomoc i zrozumienie. Spotkanie w Kronikach wiąże się często z silnymi emocjami (wzruszenie, płacz, radość, śmiech, odczucie spokoju), ale zawsze w ostatecznym rozrachunku jest to doświadczenie oczyszczające i uwalniające. Każda Twoja okazana emocja, każda reakcja spotka się tu ze zrozumieniem.

Jeśli jesteś gotowy na to, aby stanąć twarzą w twarz z sobą samym, doświadczenie kontaktu z Twoimi Przewodnikami może skierować Cię ku zrozumieniu, przebaczeniu i wdzięczności, może napełnić Twoje życie miłością, odkrytą przez Ciebie we własnym sercu.

Jak przygotować się do sesji?

Wybierz temat przewodni rozmowy. Zastanów się, o co chciałbyś zapytać. Możesz zadawać pytania dotyczące każdej dziedziny Twojego przeszłego, teraźniejszego i przyszłego życia. Koncentruj się na pytaniach zaczynających się od „jak? dlaczego? co?”, unikaj pytań zaczynających się od „czy? kiedy?” Przygotuj na spotkanie kartkę i długopis. W trakcie sesji opowiedz krótko o swoim problemie lub sprawie, o której chcesz porozmawiać. Następnie zadaj pytanie, na które chciałbyś dostać odpowiedź. Pytaj o siebie i o sprawy, które dotyczą Ciebie, o Twoje związki z innymi osobami, wydarzeniami, miejscami. Pamiętaj, rozmawiamy o Tobie, nie o innych osobach.

Zadbaj o to, aby kilkanaście minut przed sesją wyciszyć się i zrelaksować. Posłuchaj muzyki relaksacyjnej, usiądź w samotności, skoncentruj się na swoim oddechu i sercu.

Bądź spokojny i przybądź na spotkanie z Mistrzami z zaufaniem i zaciekawieniem. Bądź otwarty na to, co usłyszysz. Wszystko, czego się dowiesz, służy Tobie i Twojemu rozwojowi, nic jest oceną Twojej osoby.

Przestrzeń serca, Kroniki akaszy

Jaki jest koszt odczytu?

  • Odczyt Twoich Kronik Akaszy w trakcie rozmowy na żywo. Koszt godzinnej sesji: 150 zł.
  • Odczyt Twoich Kronik Akaszy w formie pisemnej. Jest to spisany specjalnie dla Ciebie przekaz z Twoich Kronik, który otrzymasz mailem. Takiego odczytu dokonuję bez Twojej obecności. Koszt: 180 zł.
  • Odczyt Twoich Kronik Akaszy w formie pisemnej + pogłębiona diagnoza Twojego biopola. Diagnoza obejmuje określenie poziomu wibracji biopola wg skali Bovis’a, określenie wielkości biopola i poziomu pracy siedmiu czakr głównych oraz określenie ewentualnych podłączeń energetycznych. Koszt: 200 zł.

 

Jeśli masz pytania odnośnie sesji odczytu Kronik napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej:

e-mail: kontakt@twojekronikiakaszy.pl