Umrzeć by stać się sobą

Umrzeć by stać się sobą

Umrzeć by stać się sobą

„Umrzeć by stać się sobą”

Autor: Anita Moorjani

„Umrzeć by stać się sobą. Podróż od choroby, przez otarcie się o śmierć, do prawdziwego uzdrowienia.” Tak brzmi pełny tytuł książki, która jest świadectwem samoistnego uzdrowienia ciała. W jednym z rozdziałów autorka opisuje swoje doświadczenie obecności na granicy życia i śmierci. Ten rozdział jest według mnie kluczowy w całej historii. Jest to prawdziwe świadectwo tego, czym lub kim jesteśmy naprawdę. To dowód tego, że ciało fizyczne jest jedynie formą przejściową – chwilowym okryciem umożliwiającym duszy doświadczanie w świecie materialnym.

Anita Moorjani ocierając się o śmierć, doświadczyła częściowego uwolnienia jej duszy do sfery duchowej. Przekonała się, że w przestrzeni niematerialnej jesteśmy bytem zachowującym świadomość, a jednocześnie posiadamy nieograniczony dostęp do informacji, a tym samym do zrozumienia. Zachowujemy wieczną, choć zmienną świadomość. W życiu ziemskim jest to świadomość bardzo ograniczona.

Tym, co nas ogranicza na planie fizycznym, są nasze zmysły i przekonania. Ponad wszystko jest to fałszywe przekonanie o indywidualnej naturze człowieka. Odczucie indywidualności, jakie każdy człowiek w sobie nosi, jest pozorne, ponieważ w rzeczywistości jesteśmy zintegrowani ze wszystkim i z wszystkimi. Śmierć jest zatem momentem przejścia do świata nieskończonych możliwości. W przeciwieństwie do tego, w jaki sposób doświadczamy we wcieleniu ziemskim, po drugiej stronie kurtyny jesteśmy nieograniczeni czasem ani przestrzenią. Ponadto uświadamiamy sobie, że w rzeczywistości wszystko jest jednością, rozpoznajemy obecność wszystkiego we wszystkim, a tym samym Boga w nas i nas w Bogu.

Będąc bytem wiecznym, odradzamy się w kolejnych wcieleniach, a naszym nadrzędnym celem jest rozwój osobisty. Tym samym nasza obecność w świecie materialnym jest niezbędna i nieunikniona. Kolejne inkarnacje umożliwiają duszom osiągnięcie celu jakim jest wzrost duchowy, dlatego życie ludzkie należy traktować jako dar. Takim samym darem są dla nas ludzie, których spotykamy i wydarzenia, w których uczestniczymy. 

Opisany w książce proces samouzdrowienia dowodzi temu, jak ogromną rolę w życiu człowieka odgrywają jego myśli i uczucia. Przede wszystkim, jak ważnym, dla zachowania zdrowia, jest życie w zgodzie z sobą samym. Przesłanie Anity Moorjani brzmi: Pozbądź się wszelkiej fałszywości, zaufaj sobie i bądź sobą. Pozostań szczery wobec siebie i wszystkich innych.

 

Przeczytaj, jak inni oceniają tą książkę: Lubimy czytać