Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

W dokumencie tym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.twojekronikiakaszy.pl.  Administratorem tej strony jest Monika Miler, prowadząca działalność gospodarczą Centrum Rozwoju Przestrzenie Serca Monika Miler, e-mail: kontakt@twojekronikiakaszy.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres email.

Wersja skrócona niżej przedstawionych zasad:

 • Składając zamówienie lub kontaktując się ze mną za pośrednictwem strony, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Google+.
 • Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Wersja pełna zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest Monika Miler, prowadząca działalność gospodarczą Centrum Rozwoju Przestrzeni Serca Monika Miler, ul. Domowa 13, 71-778 Szczecin, REGON: 812696007, NIP: 9551859869. Kontakt ze mną w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@twojekronikiakaszy.pl.

KOGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie pod adresem www.monikamiler.pl, w szczególności:

 • osób przeglądających strony Serwisu;
 • osób kontaktujących się ze mną za pomocą formularza kontaktowego, e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • osób, które zdecydowały się na dołączenie do mojej Grupy „Centrum Rozwoju Przestrzeni Serca” na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawiły mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodały komentarz, wpis, opinię, weszły w interakcje z moimi treściami, itp.). Informuję Cię, że zasady odnoszące się do fanpage’a lub kont na portalach społecznościowych ustalam ja, jako Administrator Danych Osobowych, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage lub konto ustala podmiot zarządzający tymi portalami. Zachęcam Cię zatem do zapoznania się z tymi zasadami.
W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • kontaktu ze mną, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość;
 • administrowania i zarządzania stronami na innych platformach (np. Facebook, Instagram), w tymobsługi Grupy na portalu Facebook (Grupa: Centrum Rozwoju Przestrzeni Serca);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes;
 • marketingu bezpośredniegoproduktów i usług własnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes;
 • analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich;
 • administrowania i zarządzania Serwisem, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu– jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu.
W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskuję bezpośrednio od Ciebie, w szczególności wtedy, gdy:

 • skontaktujesz się ze mną za pomocą formularza kontaktowego, e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • zdecydujesz się na dołączenie do mojej Grupy „Centrum Rozwoju Przestrzeni Serca” na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.).

Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich – z uwagi na to, część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się poniżej w części poświęconej plikom cookies .

JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYC PRZEZE MNIE PRZETWARZANE?

Zakres przetwarzanych przeze mnie danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą się ze mną kontaktujesz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na dołączenie do mojej Grupy „Centrum Rozwoju Przestrzeni Serca”na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.), mogę przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane mi przekazujesz zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy (Facebook, Instagram) na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przeze mnie przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z dołączeniem do mojej Grupy „Centrum Rozwoju Przestrzeni Serca” na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) oraz dane osobowe, które mi przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przeze mnie przez okres istnienia Grupy na portalu społecznościowym. W każdej chwili możesz opuścić Grupę, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustalam ja, jako Administrator Danych Osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez mnie do upływu okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przeze mnie przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisembędą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniegoproduktów i usług własnych będą przetwarzane przeze mnie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystam świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć:

 • Dostawca hostingu – Businessland sp. z o.o., NIP: 8681966698, 32-700 Bochnia, ul. Świętokrzyska 10B, Polska – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 • podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne), pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny.

Jednocześnie informuję Cię, że przekazywanie przez mnie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Nie przekazuję Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Korzystam jednak z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Twój temat, Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

JAKIE UPRAWNIENIA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych(jeżeli Twoim zdaniem nie mam podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych(możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie);
 • prawo do przenoszenia danych(masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
CZY MASZ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyślij mi maila na adres e-mail: kontakt@twojekronikiakaszy.pl.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMAGANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musisz podawać swoich danych osobowych.

W JAKI SPOSÓB DBAM O TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są u mnie bezpieczne. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

Nie odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach mojego Serwisu. Zalecam, abyś zapoznał się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko mojego Serwisu.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Moja strona, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły związane z używaniem przez mój Serwis plików cookies znajdują się poniżej. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

W JAKIM CELU STOSUJĘ PLIKI COOKIES WŁASNE?

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie.

ZA JAKICH PLIKÓW COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH KORZYSTAM?

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług.

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics

W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych

W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są mi przekazywane. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na moją stronę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

CZYM SĄ LOGI SERWERA?

Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES MOŻE SIĘ ZMIENIĆ?

W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies (z uwagi na zmianę przepisów prawa, z uwagi na to, że moja oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu, zmianie mogą ulegać stosowane technologie, zmieniają się standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie). Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej. Zalecam przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.