Czakra trzeciego oka

Czakra trzeciego oka

CZAKRA SZÓSTA – CZAKRA TRZECIEGO OKA

AJNA

Jaki jest zakres oddziaływania czakry szóstej?

Tak zwane Trzecie oko, będące bramą do świata niefizycznego, znajduje się w centrum łuku brwiowego. Jest podobne do kwiatu lotosu o 96 płatkach i świeci barwą indygo (kolor ciemnoniebieski, granatowy). W wierzeniach i literaturze czakra ta często przedstawiana jest właśnie w postaci oka umiejscowionego w okolicach środka czoła. Adźna faktycznie odpowiada za widzenie, i to zarówno fizyczne, jak i duchowe. Poprzez tzw. widzenie duchowe, inaczej jasnowidzenie, rozumie się umiejętność dostrzegania obiektów złożonych z bardziej subtelnych form energii niż energie świata fizycznego. Osoby z mocno rozwiniętą czakrą trzeciego oka są w stanie widzieć aurę obiektów materialnych i byty świata niematerialnego, poza tym posiadają niezwykłą intuicję oraz inne zdolności paranormalne. Rozwój wyższych czakr przejawia się również w wysokim rozwoju intelektualnym, szerokich horyzontach myślowych i zdolnościach myślenia abstrakcyjnego. Czakra trzeciego oka to centrum, w którym dokonuje się manifestacja materialnej rzeczywistości. To tutaj nasze myśli oraz świadome i nieświadome pragnienia przechodzą proces materializacji. Zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie kontrolować tego procesu, co więcej nie ma nawet świadomości, że w odpowiednich warunkach byłoby to możliwe.

Jaki wpływ na Twoje ciało ma praca czakry szóstej?

Prawidłowa bądź zaburzona praca szóstej czakry ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całego obszaru głowy, a więc mózgu, przysadki mózgowej, uszu, oczu, nosa oraz okolicznych węzłów chłonnych. Niedostateczna praca tego centrum energetycznego znajduje odzwierciedlenie w schorzeniach oczu, dolegliwościach neurologicznych, bólach głowy czy alergiach.

Co się dzieje, kiedy działanie czakry trzeciego oka jest zaburzone?

Niedostatek energii pochodzącej w czakry trzeciego oka powoduje ograniczenia w widzeniu i rozumieniu otaczającego nas świata. Osoby dotknięte tym brakiem trudno przekonać do zmiany poglądów. Są one bardzo często przeświadczone o swojej racji i nieskłonne do zmiany własnych opinii. Osoby te uznają tylko i wyłącznie to, co można logicznie wytłumaczyć i naukowo udowodnić. Całkowicie odrzucają zaś wszelkie prawdy i prawa duchowe oraz nienamacalne argumenty. Świat jest dla nich dokładnie tym, co są w stanie dostrzec przy pomocy ludzkich zmysłów. 

Nie pozostawiaj zablokowanej czakry bez pomocy.

Możesz zamówić u mnie nieodpłatną diagnozę Twojej aury i czakr. Jeśli czujesz, że brakuje Ci energii, jesteś osłabiony, apatyczny, brak Ci odporności, możesz skorzystać z zabiegów oczyszczających i regenerujących. Napisz do mnie: kontakt@twojekronikiakaszy lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej.