Czakra serca

Czakra serca

czakra serca

CZAKRA CZWARTA – CZAKRA SERCA

ANAHATA

Jaki jest zakres oddziaływania czakry czwartej?

Czakra serca znajduje się dokładnie pośrodku klatki piersiowej, a swoim wyglądem przypomina kwiat lotosu o dwunastu płatkach, w kolorze zielonym. Anahata jest szczególnym miejscem, w którym namacalny dla nas świat fizyczny ustępuje miejsca rzeczywistości duchowej. Umiejscowione w symbolu czakry serca dwa trójkąty oznaczają równowagę energii cielesnych pochodzących z niższych czakr oraz energii duchowych związanych z czakrami wyższymi.

Energia pochodząca z czakry serca buduje naszą wrażliwość. Dotyczy to zarówno wrażliwości na piękno otaczającego nas świata, ale także w stosunku do drugiego człowieka. Osoby, u których czakra ta działa harmonijnie są empatyczne, współczujące, chętne do pomocy, troskliwe i wyrozumiałe. Tworzą dobre relacje międzyludzkie, oparte na równowadze w braniu i dawaniu. Mają spokojny, zrównoważony charakter i zdolne są do odczuwania bezwarunkowej miłości. Kto posiada harmonijną czakrę serca, ten dostrzega piękno przyrody, kocha zwierzęta, odnajduje harmonię w muzyce, malarstwie czy poezji.

Czakra serca buduje potężne i nieograniczone w swoich możliwościach Pole Serca, które jest naszym wewnętrznym źródłem ciepła, radości i szczęścia. Pole Serca to cząstka boskości w każdym z nas – źródło wszelkiego stworzenia, źródło wszechmocy i bezwarunkowej miłości.

Jaki wpływ na Twoje ciało ma praca czakry serca?

Czwarta czakra wpływa przede wszystkim na funkcjonowanie serca, płuc i grasicy. Silna i prawidłowo funkcjonująca Anahata zapewnia silny układ odpornościowy oraz sprawny i wydolny układ krążenia.

Co się dzieje, kiedy działanie czakry serca jest zaburzone?

Zanieczyszczenia czwartego centrum energetycznego niosą za sobą blokady w obszarze odczuwania i wyrażania miłości. Można mieć wrażenie, że osoby, których to dotyczy, nie potrafią kochać, dzielić się, pomagać i troszczyć o drugiego człowieka. Rzeczywiście tak jest, że ludzie z niedostatecznie wydolną czakrą serca, chętnie krytykują innych, w innych doszukują się źródła własnych niepowodzeń i traktują ludzi wrogo, chowają do nich urazy, nie potrafią wybaczać. Powodem takiego widzenia rzeczywistości nie jest jednak ich zły charakter lecz brak miłości do samego siebie oraz bardzo głęboko zakorzenione przekonanie o niezasługiwaniu na miłość. 

Zbytnia aktywność czakry serca również powoduje dysharmonię i wiąże się przesadną z kolei opiekuńczością i skupieniem się na cudzych problemach, często wręcz wbrew woli osób, których to dotyczy.

Nie pozostawiaj zablokowanej czakry bez pomocy.

Możesz zamówić u mnie nieodpłatną diagnozę Twojej aury i czakr. Jeśli czujesz, że brakuje Ci energii, jesteś osłabiony, apatyczny, brak Ci odporności, możesz skorzystać z zabiegów oczyszczających i regenerujących. Napisz do mnie: kontakt@twojekronikiakaszy lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej.