Czakra korony

Czakra korony

czakra korony

CZAKRA SIÓDMA – CZAKRA KORONY

SAHASRARA

Jaki jest zakres oddziaływania czakry siódmej?

Czakra korony znajduje się na czubku głowy, stąd nazywa się ją również czakrą ciemienia. Przybiera postać fioletowego tysiącpłatkowego kwiatu lotosu, ale emituje również barwę białą i złotą. Jest ośrodkiem łączącym nas z Boskim Źródłem. Siódma czakra jest kanałem, przez który energia duchowa dostaje się do ciała człowieka. Poziom rozwinięcia i zharmonizowania czakry korony świadczy o stopniu zbliżenia się człowieka do doskonałości duchowej, boskości i oświecenia. Stopniowe otwieranie się czakry korony skutkuje zrzucaniem kolejnych warstw zaciemniających prawdziwy obraz Całości Boskiego Stworzenia. Praca nad własnymi przekonaniami i potrzebami, odejście od materializmu i racjonalizmu, a otwarcie się na intuicję i własne wnętrze wniesie stopniowo miłość, harmonię, spokój i zrozumienie. Osiągnięcie pełnego duchowego przebudzenia wymaga ogromu pracy nad sobą i przejścia wielu etapów na ścieżce rozwoju osobistego, co wiąże się m.in. z porzuceniem tradycyjnego życia, niemniej jest możliwe.

Jaki wpływ na Twoje ciało ma praca czakry siódmej?

Sahasrara ma wpływ na działanie centralnego układu nerwowego, mózgu i szyszynki.

Co się dzieje, kiedy czakra korony jest słabo rozwinięta?

Czakra korony, jako ośrodek boskiej energii, nie jest narażona na blokady i podłączenia energetyczne. Charakteryzuje się natomiast mniejszym lub większym stopniem otwarcia. Im bardziej Twój tysiącpłatkowy kwiat lotosu przypomina pąk, tym silniej odczuwasz indywidualność i odrębność swojej istoty. Im słabiej otwarta Sahasrara, tym więcej lęków i zwątpienia w Tobie. Z kolei rozwinięta czakra przypominająca rozwinięty kwiat dowodzi temu, że czujesz zespolenie z wszechświatem, rozumiesz prawa nim rządzące, a tym samym nie nosisz w sobie energii lęku.

Dowiedz się, jak pracują Twoje czakry.

Możesz zamówić u mnie nieodpłatną diagnozę Twojej aury i czakr. Jeśli czujesz, że brakuje Ci energii, jesteś osłabiony, apatyczny, brak Ci odporności, możesz skorzystać z zabiegów oczyszczających i regenerujących. Napisz do mnie: kontakt@twojekronikiakaszy lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej.